Header image
     
       
  D O B R O D O Š L I
 

Osiguranje objekata od provale i sabotaže predstavlja jedan od najvažnijih činilaca zaštite Vas i Vaše imovine.A da bi sve to bilo i kvalitetno tu smo mi - KMB LOGISTICS.

KMB LOGISTICS - Vam obezbeđuje:kvalitetnu bezbednosnu procenu objekata,izradu detaljnog plana alarmnog sistema, sistema video nadzora i kontrole pristupa,komponente visokog kvaliteta,profesionalnu ugradnju i programiranje uz tehničku podršku,redovno servisiranje i održavanje potkrepljeno Ugovorom

Ugradnju sistema treba poveriti profesionalcima sa iskustvom - KMB LOGISTICS-u   
     
   

© KMB Logistics 2010.